Kábelárok ásása szakszerűenFöldmunka árak közül a kézi kábelárok ásás időigényes és drága, a mini kotrógépes kábelárok ásás olcsó és gyors.
Hívj!  06-20-344-5065
Árajánlatkérés…  


Kábelárok Ásás Árak
Kábelárok ásás 2022

Kábelárok ásás, földmunka árak>>>


Kábelárok ásás Budapest

A kábelek telepítésekhez szükséges kábelárok ásás specialistái vagyunk, minden technikai tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájárulunk a kábelárok ásás és elektromos hálózat földalatti kiépítéséhez.Tel:06-20-344-5065


Különféle földmunkákat vállalunk Budapest és környékén. Az egyik ilyen a kábelárok ásás kézi vagy gépi ásása, tetszőleges átmérőjű kábelek lefektetéséhez. Udvarban, kertben vagy szűk helyen, ahová nehézgép nem tud bemenni, ott minikotróval, kézzel, csákánnyal és lapáttal dolgozunk. Beton és aszfaltburkolat bontás nem akadály, mert mindenféle elektromos bontó vésővel, vágóval és kézi szerszámmal rendelkezünk.  A kábelárok ásás árat az árlistánkban szereplő földmunka áraknál nézheti meg. A földmunkák pontos árát egyénileg egyeztessük a megrendelőinkkel. Mindez a helyi talajviszonyoknak köszönhető, amelyek befolyásolják a munka összetettségét.

Kábelárok ásás Pestmege

Régen bevett gyakorlat volt az elektromos kábelek légvezetése az épületek tetején és homlokzatán. Néhány évvel ezelőtt ez a gyakorlat háttérbeszorult, és a földalatti telepítések váltották fel . Nagy tapasztalatunk van a kábelárok ásás és a kábelfektetés területén.  Árkokat készítünk különféle kommunikációk lefektetéséhez, mind homokréteggel, mind anélkül.  Az árok mélysége és szélessége a megrendelő igényeitől és kívánságaitól függően változtatható. Hívj!  06-20-344-5065

Kábelárok ásás földmunkavégzés
Kábelárok ásás, földmunka árak

Földmunka árak

Kábelárok ásás kedvező áron

A földmunkák közül a kábelárok ásás, alapásás, gödörásás a legnépszerűbbek . Az ásást kézzel és kotró-rakodóval végezzük. Mindkét esetben figyelembe kell vennünk a terepviszonyokat. Minél nehezebbek a feltételek (pl. magas talajvízszint , nem kötött talaj), annál magasabbak az árak. A földmunkák ára a beruházás mértékétől is függ. Nagyobb építési projektek esetén kedvezőbb árat tudunk adni az alapvető földmunkákra. Ezért az árlistánkban szereplő földmunkák egységára naprakész és a kivitelezés során nem módosítjuk. A földmunkák pontos árát minden esetben a megrendelőinkkel egyeztetve határozzuk meg, amit szerződésben rögzítünk. Éppen ezért érdemes legalább néhány cég ajánlatát megnézni, mielőtt döntene.

Kábelárok ásás Árokásás

A földmunkák során felmerülhetnek nem tervezett többletköltségek, például a sziklás altalaj eltávolítása és a kedvezőtlen talajvízviszonyok. Rossz talajstabilitás esetén a különféle intézkedések, vagy az altalajban lévő szennyező anyagok vagy szennyezett területek eltávolítása. Ez jelentősen megdrágíthatja a kábelárok ásást, mert az építtető maga viseli az építési terület kockázatát. Az ilyen előre nem látható többletköltségek elkerülése érdekében előzetesen talajvizsgálatot érdemes kérnie a megrendelőnek.

Kábelárok ásás  Gépi földmunka

Minikotróval végzett ásás ára a munka mennyiségétől függ, és magában foglalja a kotrógép 8 órásműszakát és a helyszínre szállítást. A költség azonban lényegesen alacsonyabb lesz, mint a kézzel végzett árokásás költsége. Egy minikotró 8 óra alatt 60 m3 talajt ás ki. Ez egy 1 méter mély és 0,4 méter széles árok 150 méter hosszúsága, ami sokkal hatékonyabb, mint a kézi ásás, melynek költsége az időjárási viszonyoktól függően növekedhet. Nagyobb munkamennyiség esetén az ár még alacsonyabb lesz: a szállításért pedig egyszer kell fizetni.
Kábelárok ásás árak…

Kábelárok ásás Földmunka

Kábelárok ásás  Nagy tömegű földkitermelés

Kábelárok ásás minikotróval

Kábelárok ásás szükséges apróanyagokkal

Mini kotrógép, sokoldalú, manőverezhető, készen áll minden feladatra. Könnyen használhatóak szűk helyen, így sok földmunkára alkalmazhatóak. Mint például: mezőgazdasági kerti munka, kábelárok ásás, gödörásás, alapásás, faültetés, vízvezetékek, telefonvonalak ásása/fektetése, stb. Egyértelműen látható, hogy a mini kotrógép mezőgazdasági és ipari szektorban egyaránt használható. Népszerűek a mini kotrógépek, széles körben használhatóak olyan területeken, amelyeken a nagyobb földmunkagépek nem férnek el.

Kábelárok ásás Budapesten

Meglévő elektromos kábelen lévő talaj eltávolítása minikotróval, olyan mélységben megengedet, hogy a kábel fölött legalább 30 cm-es talajréteg maradjon. Ezt a talajréteget kézzel, lapáttal kell eltávolítani. A kábelárok ásás, megkezdése előtt fel kell tárni a vezeték elhelyezkedési mélységét felügyelet mellett.

Kábelárok ásás földmunka kedvező áron.A kábelárok ásásnak két fázisa van: az egyik a feltárás, a másik a megtámasztás, amely a terep adottságaitól függően megtörténhet vagy nem, valamint az árok ásás becsült ideje.  Bár az kábelárkok ásás kézi erővel történik, ma már elsősorban árokásásra tervezett mini kotrógéppel történik a kábelárok ásás. Az árok aljának minimális szélessége a csövek elhelyezéséhez szükséges helytől függ, így a minimális szélesség 60 cm. Azokon a pontokon, ahol kötésék történnek, az árkot kiszélesítik, melynek méretei a kötés típusától és az összeszereléséhez szükséges helytől függenek. Az árok minimális szélességét a cső névleges átmérője és az árok mélysége határozza meg.
  1. Kézi kábelárok ásás
Kábelárok ásás Közműépítés,

A legrégebbi ásási módszer, ami időigényes és nem hatékony. A kézi munka költsége magas, és a munka sebessége közvetlenül függ a talaj minőségétől. Ennek ellenére továbbra is használjuk, ott ahol nincs más lehetőség keskeny kábelárok készítésére, vagy amikor a technika alkalmazása gazdaságilag nem indokolt. De ebben az esetben is a kábelárok ásást olyan emberekre bízzuk, akik ismerik a földmunkákra vonatkozó követelményeket.  A kézi árokásásnak az előnye hogy lehetővé teszi a munka pontosabb elvégzését.

  1. Kábelárok ásása mini kotrógéppel
Kábelárok ásás, Közmű, közműárok ásás

A kisméretű speciális földmunkagépek lehetővé teszik a gyors kábelárok ásást. A mini kotrógéppel történő árokásás hatékony megoldás azokon a telkeken, ahol 2 m mélységű talajfeltárás szükséges 0,5 m csatornaszélességgel. Speciális mini árokásó használata optimalizálja a munkavégzés idejét, biztosítva a magas minőséget és az ásás pontosságát, valamint a gyors visszatöltés lehetőségét a csövek vagy kábelek lefektetése után.

Kábelárok ásás Minikotrós szolgáltatások

Kábelárok ásás közmű árkok ásása

Kábelárok
  1. A földre helyezett kábelek nincsenek kitéve az erős szélnek, és más egyéb időjárási viszonyoknak.  A kábelvezetékek a felsővezetékeknélKábelárok ásás gáz és közmű árok ásás kisebb mértékben vannak kitéve veszélyes és zavaró elektromágneses hatásoknak. A kábelárok ásás előnye hogy az árokba szerelt kábelvonalak jobb folytonosságot, jó minőséget és megbízhatóságot biztosítanak a kommunikációs és jelzőberendezések számára. Tartósabbak és olcsóbbak az üzemeltetésük, bár kiépítésük költségesebb a kábelárok ásás  miatt. A legnagyobb előnye hogy a kábelvezetékek, károsodása sokkal ritkábban fordul elő, mint a felsővezetékeknél.
  2. A helyes útvonalválasztástól függ a kábelárok ásás költsége és a kábelhálózatok kiépítésének költsége, tartóssága, valamint megbízhatósága és a zavartalan működése. A föld kábelvezetékek nyomvonalának megválasztása az alapján történik, hogy azKábelárok ásás víz, gáz, villany, vagy egyéb közmű adott pontok között elhelyezett kábel hossza a legkisebb legyen, figyelembe véve a karbantartás és üzemeltetés akadálymentes biztosítását.
  3. A földmunka ezen belül az árokásás és tereprendezés magában foglalja a természetes környezet manipulálását a kívánt hatás elérése érdekében. Ez a hatás lehet esztétikus és funkcionális, vagy mindkettő.  Kertekben gyakran virágágyásokat építenek, és pázsitot telepítenek. A legjobb kertrendezés az őshonos növényvilággal díszítet kert. Az árkok ásása gyakran fontos lépés a tereprendezési projekt korai szakaszában. Ha az árkok földrészeket osztanak szét, vagy támfal alapjául szolgálnak, a dolgozóknak gondosan meg kell tervezniük az árokásást.

Kábelárok ásás közmű bevezetés

Kábelárok ásás közmű bevezetés

Földfalak stabilitása

Laza és nedves talajban történő árokásáskor, ha fennáll az összeomlás veszélye, a földfalakat megbízhatóan meg kell támasztani. Télen a fagyott talajig, az ásás megengedett megtámasztás nélkül. Laza talajban a munkagödör oldalfalainak megtámasztása nem szükséges, ha az árok mélysége nem haladja meg a 120cm-ert és a földfal szög megfelelő rézsűkialakítással történik.

Kábelárok ásás Mini Kotróval

Kábelárok ásás. Gépi földmunka

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az árokásásnak van egy maximálisan megengedett mélysége megtámasztás nélkül. A földfalak stabilitása a megfelelő oldalirányú rézsűvel érhető el, de bizonyos esetekben, ahol ez nem lehetséges megtámasztás szükséges. A gödörásás árokásás veszélyes munka, különösen az árokásó munkásokra nézve. Ezért főszabály hogy 120cm-nél nagyobb mélységet nem szabad kiásni megtámasztás nélkül. Instabil talajoknál a függőleges földfalakat rézsűsen kell kiásni, ezért a megtámasztásuk nagy szakmai tapasztalatot igényel.

Kábelárok ásás, rézsűkészítés

Kábelárok ásás,  földmunka

Kábelárok ásás Nagy tömegű földkitermelésTámaszték kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a cső lefektetését és összeszerelését ne akadályozza a támasztékokhoz használt merevítések. 

Kábelárok ásás, alapásás, közmű árkok ásása

Kábelárok ásás gépi földmunka

Kábelárok ásás, csatornaásás kedvező áron!Árokásás

Földmunkák során, a terveken, ábrákon nem jelölt kábelek, csővezetékek, földalatti építmények stb. fedezhetők fel, az árokásást le kell állítani a feltárt építmények, tárgyak jellegének megállapításáig.

Mindenesetre felkérjük Önt, hogy tudassa velünk kábelárok ásás igényeit, hogy a legmegfelelőbb megoldást kínálhassuk.
Ha kérdése van, használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat. Kérelmét azonnal kezeljük és felvesszük Önnel a kapcsolatot. 
Vagy hívhat minket a
06-20-344-5065 telefonszámon.

Lakásfelújítás